หมวดสินค้า
สินค้าเมลามีน

ชุดเครื่องครัวนอนสติ๊ก 5 ชิ้น อันดามัน


สถานะ
สินค้า(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
53020 10 300 501

3,325 บาทชุดเครื่องครัวนอนสติ๊ก 5 ชิ้น อันดามัน
ประกอบด้วย
ชุดหม้อด้ามขนาด 16  ซม.  พร้อมฝาแก้ว  1 ชุด
ชุดหม้อต้มขนาด  20  ซม.  พร้อมฝาแก้ว  1  ชุด
กระทะด้ามขนาด    24   ซม.     1  ชิ้น