หมวดสินค้า
สินค้าเมลามีน

บัฟเบิ้ล บลู ชุดอาหาร 4 ที่ 30 ชิ้น


สถานะ
สินค้า(พร้อมส่ง)
รหัสสินค้า
12003 03 003 000

3,075 บาทชุดอาหาร 4 ที่ 30 ชิ้น ลายบัฟเบิ้ล บลู 
ประกอบด้วย  
จานทรงลึก 9 นิ้ว 4 ชิ้น
จานทรงตื้น  10 นิ้ว  2  ชิ้น
จานเปล  10  นิ้ว    2  ชิ้น
ชาม  7.5   นิ้ว  2  ชิ้น
ชาม  3.75   นิ้ว   2  ชิ้น
จานทรงตื้น  6.5 นิ้ว  4 ชิ้น
ชาม 4 นิ้ว  4 ชิ้น
ถ้วยน้ำจิ้ม  3.5  นิ้ว  2  ชิ้น
โถข้าวพร้อมฝา  10  นิ้ว 2  ชิ้น
จานเปล 12 นิ้ว  1 ชิ้น
ทัพพี   1 ชิ้น
ช้อน   4  ชิ้น